Ferroli DIVATECH D F 32kw (ներառյալ ծխատարը)
Ferroli DIVATECH D F 32kw (ներառյալ ծխատարը)

Ferroli DIVATECH D F 32kw (ներառյալ ծխատարը)

Պատվերով
Բաժիններ: Կախովի կաթսաներ
Կիսվել: Twitter Facebook Linkedin

model F24

forced flue, room sealed - THERMAL OUTPUT 24 kw - DHW 13.7 l/min at ∆t 25°C

model F32

Արժեքը ճշտել նշված հեռախոսահամարով

Նմանատիպ ապրանքներ